آموزش تولید نشریه

آموزش تولید نشریه

گام به گام تا تولید نشریه موفق نوجوانانه
اولین قدم برای داشتن یک نشریه «تصمیم» است. مثل هر کار دیگری واقعا باید نیت جدی برای انجام این کار وجود داشته باشد وگرنه سختی‌ها باعث می‌شود کم بیاورید و بعد از مدتی بی‌خیال شوید. پس عزم همة مخاطبین خود را جزم کنید. بعد باید تیم تولید نشریه را تشکیل بدهید. با توجه به تعداد بچه‌ها می‌توانید تیم تحریریه نشریه را تشکیل بدهید؛ البته طبق قاعده و چارت زیر… ادامه مطلب