ارتباط تلفنی

ارتباط تلفنی

ساده ترین و پیش پا افتاده ترین راه ارتباطی با خانواده ها از طریق تلفن است.

شما عزیزان سرگروه در هنگام تشکیل حلقه خود بایستی شماره منزل و تلفن پدر یا مادر وی را دریافت کنید تا به هنگام ضرورت با آن ها ارتباط برقرار نمایید. ادامه مطلب