مربی باید امانت دار باشد

مربی باید امانت دار باشد

جریان فرایند تربیت نیاز به مربی مکتبی دارد .”مربی ای که عمر خود را وقف تعلیم وتربیت متربیان نموده ،بکار خود عشق می ورزد و در این کار احساس خستگی  نمی نماید.

معلم مکتبی در بذل و اعطاء دانش وتربیت به دیگران دارای خلوص نیت است.

 درارتباط با متربیان خوش خلق و متواضع بوده با رفق و مدارا با آنان برخورد می نماید.” (رشید پور ،10،1375)

ادامه مطلب

اهل مطالعه و کتابخوانی

اهل مطالعه و کتابخوانی

اهل مطالعه و کتابخوانی

مگر میشود سرگروهی متربیان خود را تشویق به کتابخوانی و مطالعه نماید ولی خودش اهلش نباشد. این ویژگی را با خود همراه کن. که بسیار به آن سفارش شده است. قصد داریم تا اهمیت مطالعه و کتابخوانی را از منظر امام خامنه ای(مدالظله العالی) بررسی نماییم. ادامه مطلب

عامل و دلسوز

عامل و دلسوز

درب کوله ات را باز کن، مسئولیت پذیری و مشورت را همراه تو کرده ایم تا در سختی راه یار و پشتیبان تو باشند. ویژگی هایی را برای تو تبیین کرده ایم که می توانی این امانت الهی را که کوه ها و آسمان ها قبول نکردند را سالم به مقصد برسانی و از این قرعه فال خشنود باشی. حال نوبت به ویژگی بعدی توست که در کوله ات قرار بدهی. همراهی که کم و بیش با آن ها آشنا هستی و اصلا جزء ویژگی های تو هستند اما قصد ما تبیین کامل مسئله است تا قدر آن ها را بیشتر بدانی. ادامه مطلب

مشورت

مشورت

مشورت نقش مهمی در راه شناخت و رشد متربیان دارد. از این رو ضروری است که یک سرگروه تربیتی آن را جزء ویژگی های خود برشمرد.

مشورت و راهنمایی در تاریخ بشر پیشینه ای کهن و قدیمی داشته و همواره یار و مددکار انسان در طول حیات او بوده است. ادامه مطلب

«مسئولیت پذیری»

«مسئولیت پذیری»

یکی از ویژگی هایی که باید با خود همراه کنی«مسئولیت پذیری» است. داشتن این عامل برای سرگروه های شجره طیبه صالحین بسیار مهم است، نکند شخصی که قدم در راه تربیت گذاشته است به دلیل نداشتن حس مسئولیت پذیری شانه خالی کند و به قول معروف جاده را دور بزند. ادامه مطلب

تبیین بیانات حضرت آقا در باب فرهنگ

تبیین بیانات حضرت آقا در باب فرهنگ

در این قسمت میخواهیم به تبیین بیانات حضرت آقا در باب فرهنگ بپردازیم که در همین گفته های ایشان دلایل زیادی به جهت سرگروهی ما وجود دارد…

ادامه مطلب

رحِمَ اللهُ امراً احیا امرَنا

رحِمَ اللهُ امراً احیا امرَنا

رحِمَ اللهُ امراً احیا امرَنا

حرف آشنایی است. باید در چهارچوب زندگی اهل بیت زندگی کنیم و هرچه آن ها فرموده اند بگوییم سمعا و طاعتا.

نکند خدایی نکرده از این قبیل حرف ها و سخن های آشنا فقط بر زبان ما باشد و عملی آن را نپوشاند. ادامه مطلب

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

«باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند ، اینان رستگارانند.»آل عمران/ 104 ادامه مطلب

به خاطر هادی

به خاطر هادی

یکی از مهمترین دلایلی که تو را به این سمت و این راه حق کشانده «هدایت» است. هادی بودن توست.

کلمه «هدایت» در قرآن در موارد فراوانی استعمال شده است ولی ریشه و اساس همه آنها به دو معنی بازگشت میکند. «هدایت تکوینی» و «هدایت تشریعی». ادامه مطلب

موانع ارتباط پایدار و مؤثر

موانع ارتباط پایدار و مؤثر

شما به عنوان سرگروه حلقه صالحین باید برداشت درستی از صحبت‌های مخاطب نوجوان خود داشته‌باشید تا رفتار و گفتار مناسبی در برابر آن ارائه کنید. فهم دقیق گفته‌های طرف مقابل، خاصه نوجوانان که گاهی کم‌رویی، خجالت یا عدم اعتماد به نفس در آنها، باعث می‌شود نتوانند چیزی که در ذهن‌شان می‌گذرد را به خوبی منتقل کنند؛ یکی از معضلات امروز ماست.
ادامه مطلب