ورود به انجمن اولیاء و مربیان

ورود به انجمن اولیاء و مربیان

گاهی ممکن است بعضی از تشکل های ما ظرفیت بسیار زیادی داشته باشند و بخواهند سیطره کار خود را گسترش دهند.

در این شرایط آنها می توانند با مدرسه محله خود حال چه ابتدایی ، چه راهنمایی و چه دبیرستان ارتباط برقرار کنند و از آن ها بخواهند که در برگزاری انجمن اولیاء و مربیان مدرسه مشارکت نمایند. این برنامه به صورت دو ماه یکبار از طریق دعوت مدرسه از خانواده ها برگزار می شود.

ادامه مطلب

همایش

همایش

برگزاری برنامه های دسته جمعی از قبیل همایش و کنفرانس و … نیز کار پسندیده ای است.

در برگزاری همایش باید نهایت دقت را مبذول کرد. اگر یک همایش شما بدون برنامه و مفید برای خانواده ها برگزار نشود در دفعات بعد ،دیگر نمی توان آن را به صورت قوی برگزار نمود و این خودش یک آفت است پس قبل از برگزاری همایش خانواده ها ابتدا یک برنامه ریزی دقیق داشته باشید. ادامه مطلب

حلقه

حلقه

این راه برقراری ارتباط با خانواده را باید ظرفیت سنجی نمود و سپس اجرا کرد تا خدایی نکرده آسیب و آفتی در پی نداشته باشد.

برای بهتر نمودن روابط سرگروه و خانواده ها و تحکیم این رابطه می توان از راه راه اندازی حلقه پدران یا حلقه مادران استفاده نمود. این حلقه را می توان ماهیانه برگزار نمود و حتی خانواده ها را نیز عضو بسیج کرد و به آن ها کارت داد. ادامه مطلب

ارتباط چهره به چهره

ارتباط چهره به چهره

یکی دیگر از راه های ارتباطی بسیار موثر ارتباط چهره به چهره شما سرگروه محترم با خانواده متربیان است.

(برای سرگروه های برادر بهتر است با پدران متربیان یا برادر متربی ارتباط داشته باشند و برای سرگروه های خواهر ارتباط با مادران یا خواهر متربی مفید است)هنگامی که آن ها را غیر از مکان تربیتی دیدید اندکی صبر کنید و با آنها با گشاده رویی برخورد نمایید. ادامه مطلب

ارتباط تلفنی

ارتباط تلفنی

ساده ترین و پیش پا افتاده ترین راه ارتباطی با خانواده ها از طریق تلفن است.

شما عزیزان سرگروه در هنگام تشکیل حلقه خود بایستی شماره منزل و تلفن پدر یا مادر وی را دریافت کنید تا به هنگام ضرورت با آن ها ارتباط برقرار نمایید. ادامه مطلب

راه

راه

سخن از اهمیت موضوع کردیم و از زاویه های مختلف آن را بررسی کردیم، حال باید در مورد راه صحبت کنیم.

ادامه مطلب