حلقه

این راه برقراری ارتباط با خانواده را باید ظرفیت سنجی نمود و سپس اجرا کرد تا خدایی نکرده آسیب و آفتی در پی نداشته باشد.

برای بهتر نمودن روابط سرگروه و خانواده ها و تحکیم این رابطه می توان از راه راه اندازی حلقه پدران یا حلقه مادران استفاده نمود. این حلقه را می توان ماهیانه برگزار نمود و حتی خانواده ها را نیز عضو بسیج کرد و به آن ها کارت داد. البته بهتر است که سرگروه متربیان فقط گزارشی در این حلقه بدهد و اگر درخواست شد که بحث مهارتی یا معرفتی به خانواده ها گفته شود توسط امام جماعت یا روحانی تشکیلات گفته شود که تاثیر آن دو چندان است. حال که حلقه تشکیل شد می توان با آن ها به اردو رفت و اردویی کوتاه و یک روزه برای آن ها برگزار نمود تا ارتباط شما عزیزان محکم شود. به این نکته توجه داشته باشید که هیچ گاه متربی را با خانواده به اردو نبرید که این کار از لحاظ تربیتی و هدف گذاری شما در اردو آفت و آسیب جدی وارد می نماید. حلقه پدران یا مادران یکی از راه های برقراری ارتباط با خانواده ها می باشد که بسیار موثر و کارساز است. در چنین شرایطی خانواده خود را جدا از مجموعه نمی بیند و با رغبت و میل بسیاری در برنامه ها هم خودش و هم فرزندش شرکت می کند.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *